Ulvene

Hos Ulvene har vi børn i alderen 4 år til skolealderen. Vores mål er en aktiv hverdag, hvor de både skal indgå i planlagte aktiviteter, men også får muligheden for at tilvælge efter egne interesser.

 

De planlagte aktiviteter ligger om formiddagen, og aktiviteterne kan både være ude eller inde. Vi prioriterer højt, at børnene dagligt kommer udenfor i alt slags vejr.

 

Ulvenes skolegruppe deltager i brobygning med et ønske om, at vejen til skolen bliver nemmere for dem.

 

Hos Ulvene vægter vi legen højt og giver derfor plads til den både indendørs og udendørs. Vi anser den som en vigtig forudsætning for barnets trivsel, og sociale udvikling nu - og - her og på sigt.

Børnene synes, det er sjovt at lege, og det er her, de bl.a. leger ting, de oplever omkring sig og bearbejder deres oplevelser, fantasien får lov at udspille sig, samtidig med at de lærer af hinanden og får styrket deres sociale relationer.

 

Hos Ulvene arbejder vi med selvhjulpenhed, og vi opfordrer børnene til at tage tøj af og på, samt holde orden på deres plads og selv vaske hænder. Vi prøver at guide og hjælpe, hvis der er brug for det.

 

Vi holder samling hver dag inden frokost. Her har vi fokus på alt fra opråbning af Ulvene, til Kims leg, sang, rim og remser, læse en bog m.m.

 

Børnene hjælper på skift med at råbe op, rydde af, tørre borde af og feje.

 

Ulvene elsker at lave mad over bål. Det kan være kartofler, snobrød, pizza m.m.

 

Vi er ude mindst en gang om dagen på vores egen legeplads. Vi kan godt lide at komme på tur til nærområdets legepladser eller en længere tur, som f.eks. en tur i skoven, hvor vi udforsker og får erfaringer, det kan være erfaringer med insekter og planter, men det kan også være at lege vildt, bygge huler, klatre i træer, gå på line m.m. eller en tur til Gilleleje Havn for at fiske efter krabber.

Udelivet er for os et vigtigt læringsrum, og er sundhedsfremmende.