Pindsvinene

Hos Pindsvinene er der 12 børn og 3 voksne. Børnene er fra 7 mdr. og op til ca. 2,5 år.

 

Vores hverdag består af primær omsorg, hvor vi fokuserer på at børnene er trygge og trives, samtidig med, at der arbejdes med udvikling; behovsudsættelse, det at indgå i et fællesskab og være gode venner.

 

Hos Pindsvinene holder vi samling hver morgen.

Samlingen bruges som et pædagogisk redskab, som øver børnene i behovsudsættelse, opmærksomhed på deres venner og det at agere i et fællesskab og derudover er det også bare mega sjovt.

Vi sidder i en rundkreds til samlingen og synger sange og rim og får læst en bog højt.

 

Efter samling deles børnene op i små grupper efter alder, da aldersgruppen hos Pindsvinene er bred. Her arbejdes der med børnenes nærmeste udviklingszone.

Vores hverdagsaktiviteter tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer; Alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og science og kultur, æstetik og fællesskab.

 

Vi nyder vores dejlige omgivelser ude såvel som inde, leger i fællesskabet på stuen, leger på legepladsen, hvor vi oftest også lige hilser på dyrene i vores store bur og går på opdagelse i nærområdet.