Klar, parat - skolestart

Klar, parat – skolestart!

 

Klar, parat – skolestart! er en aktivitet for de børn, der er 5 og 6 år,
som vi forventer, der bliver klar til skolestart det efterfølgende
skoleår.

 

Målet med 'Klar, parat – skolestart' er at give børnene en lille forsmag
på, hvad det vil sige at deltage i og arbejde med skolelignende
aktiviteter. Vi ønsker at medvirke til motivation i forhold til
skolens arbejde og at gøre dem sprogligt opmærksomme, så de er
bedre rustet til deres kommende og forhåbentlig lange
uddannelsesliv.  Endvidere vil vi gerne træne dem i at modtage kollektive beskeder, at holde fokus på en stillet opgave og give dem øvelse i selv at skulle
fortælle/formidle noget til en lidt større gruppe børn.

 

 

Ideer og materialer er righoldige:

 • forskellige
  tal- og bogstavlege

 • kendte som ukendte rim og remser

 • huskelege

 • snak om synonymer og antonymer

 • forholdsord – i aktivitet

 • musik og sange til understøttelse af emner

 • opgaver, der fordrer blyant, farver og saks i hånd

 • gode historier og eventyr

 • bevægelse/kropslig udfoldelse