Brobygning


Mål:
At gøre børnene trygge ved overgangen dagpleje - institution og institution - skole.

Midler:
Et antal dagplejere er tilknyttet en institution. Der er besøg og fælles aktiviteter, og børnene lærer børnehaven at kende længe inden de starter op.
De største børn i børnehaven har forskellige aktiviteter sammen med børnene i de andre institutioner i Blistrup + Blistrup skole og SFO.
Vores mål er at besøge de forskellige skoler børnene skal gå på.