Projekter

 

I børnegården har vi 2 projekter om året. Et projekt om foråret og et projekt om efteråret. Projekterne tager afsæt i de seks læreplantemaer som er:

 

1. Alsidig personlig udvikling

2. Social udvikling
3. Kommunikation og sprog

4. Krop, sanser og bevægelse

5. Natur, udeliv og science

6. Kultur, æstetik og fællesskab.

 

I 2023 tager projekterne afsæt i følgende temaer:

 

Forår 2023: Kultur, æstetik og fællesskab

Efterår 2023: Natur, udeliv og science