Kostpolitik

Personale og bestyrelse har i samarbejde udfærdiget en kostpolitik for Børnegården. Kostpolitikken bliver revideret én gang om året.

 

Download: Kostpolitik (pdf - 83 kb)